opći uvjeti poslovanja

1. općenito

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima s područja zaštite potrošača na temelju preporuka Gospodarske zbornice Slovenije i međunarodnih kodeksa za online i elektroničko poslovanje. Web trgovinom Voilà Beauty Shop, Jan Jevšovar s.p. (u nastavku „web trgovina“) upravlja Jan Jevšovar s.p., pružatelj usluga elektroničkog poslovanja (u nastavku „Trgovac“).

Registracijom u web trgovini posjetitelj dobiva korisničko ime koje je isto kao njegova e-mail adresa te korisničku lozinku koju određuje sam korisnik. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju i povezuju korisnika s unesenim podacima. Registracijom posjetitelj potvrđuje i jamči da je punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje. Kupnjom proizvoda korisnik postaje kupac.

Ovim Općim uvjetima definira se djelovanje web trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupca te poslovni odnos između Trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz ponude web trgovine.

2. Dostupnost informacija

Voilà Beauty Shop, Jan Jevšovar s.p. se obvezuje da će korisniku uvijek biti dostupni:

 • podaci o identitetu Trgovca (osobito naziv i sjedište društva te broj registra u kojem je društvo upisano);
 • kontaktni podaci koji korisniku omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju s s Trgovcem (e-adresa, telefon itd.);
 • informacije o osnovnim karakteristikama proizvoda tj. usluge koje nudi web trgovina, uključujući usluge i garancije nakon prodaje;
 • informacije o dostupnosti proizvoda tj. usluga iz ponude web trgovine;
 • način i uvjeti dostave proizvoda tj. izvođenja usluge, ponajprije mjesto i rok dostave; 
 • informacije o načinu plaćanja;
 • podaci o vremenskom razdoblju valjanosti ponude iz web trgovine;
 • informacije o roku u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjetima za odustajanje;
 • informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda i o tome koliko će vraćanje koštati korisnika; 
 • informacije o postupku pritužbe korisnika te podaci o kontaktnoj osobi Trgovca za kontakt s korisnicima. 

3. Ponuda proizvoda, rok dostave i preuzimanje

Ponuda proizvoda u web trgovini se zbog prirode poslovanja preko interneta često i brzo mijenja te ažurira. 

Rok dostave proizvoda koji su na zalihi u Hrvatskoj je 2 radna dana za adrese dostave u Hrvatskoj osim ako dostavna služba na pojedinu adresu dostave dostavlja kasnije (vidi točku 10). Za ostale proizvode za adrese dostave u Hrvatskoj vrijedi rok dostave koji je naveden uz proizvod u web trgovini. Svaki proizvod iz web trgovine je dostupan u razumljivom roku. 

Korisnik prilikom slanja narudžbe može odrediti jedan od sljedećih načina preuzimanja proizvoda: 

 • osobno u poslovnoj jedinici društva, u tom slučaju ne plaća troškove poštarine; 
 • pouzećem, u tom slučaju se plaća i poštarina.

4. Načini plaćanja

Trgovac korisniku omogućava sljedeće načine plaćanja kupnje proizvoda iz web trgovine: 

 • gotovinom prilikom preuzimanja, u tom slučaju vrijedi web cijena (vidi točku 5); 
 • uplatom iznosa narudžbe unaprijed na transakcijski račun Trgovca nakon napravljene ponude tj. predračuna, u tom slučaju vrijedi web cijena (vidi točku 5); 
 • kreditnom karticom (sistem za plaćanje Stripe); 
 • sistemom za plaćanje PayPal. 

5. CIJene

Web cijena vrijedi za sve registrirane korisnike web trgovine Trgovca. Na web cijenu su su moguće nadoplate s obzirom na odabrani način plaćanja (vidi točku 4). 

Sve cijene u web trgovini su navedene u eurima i sadrže PDV osim ako nije izričito navedeno drugačije. Sve cijene u web trgovini su cijene proizvoda i ne sadrže troškove dostave (vidi točke 3 i 10). Sve cijene vrijede samo za elektroničku narudžbu proizvoda putem web trgovine. 

Sve cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određenu valjanost, zato vrijede samo do svake njihove promjene. Usprkos iznimnim naporima da Trgovac osigura najažurnije i točne podatke, moe se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U slučaju situacije iz prijašnje rečenice, kada se cijena promijeni tijekom obrade narudžbe, a to je od trenutka slanja narudžbe do potvrđivanja narudžbe, će Trgovac: 

 • korisniku (kupcu) to javiti i obavijestiti ga o novim cijenama, a korisnik (kupac) u tom slučaju ima mogućnost da promijeni svoju narudžbu ili ili ju djelomično ili u cijelosti otkaže ili potvrdi narudžbu s novim cijenama, sve bez dodatnih troškova; ili
 • korisniku (kupcu) omogućiti odustajanje od kupnje i ujedno mu ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo. 

6. Postupak kupnje

6.1. Tehnički koraci koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora

Tijekom postupka kupnje su korisniku (kupcu) dostupni sljedeći tehnički koraci:

 • prijava u web trgovinu upotrebom e-adrese ili korisničke lozinke ako je korisnik (kupac) prethodno već napravio korisnički račun (vidi i točku 1); 
 • traženje podejinačnog proizvoda u ponudi proizvoda u web trgovini; 
 • izbor proizvoda za kupnju;
 • dodavanje odabranog proizvoda za kupnju u košaricu za kupnju;
 • određivanje količine proizvoda za kupnju u košarici za kupnju;
 • pregled cijene odabranog proizvoda u odabranoj količini, uključujući obračunati porez ukoliko se isti obračunava; 
 • odabir načina dostave proizvoda (vidi toče 3 i 10);
 • odabir načina plaćanja (vidi točku 4);
 • pregled narudžbe s odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave ako se isti obračunavaju te
 • potvrda i slanje narudžbe te samim time i završetak kupnje (vidi točke 6.3. i 6.4.). 

6.2. Tehnološka sredstva koja omogućavaju prepoznavanje i popravljanje grešaka prije slanja narudžbe

Prije slanja narudžbe je korisniku (kupcu) putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da uz istovremeni efekt, jednostavno i bez problema: 

 • vidi i pregleda koje je proizvode odabrao i dodao u košaricu za kupnju;
 • vidi i pregleda cijenu pojedinačnog proizvoda te ukupnu cijenu ukupne odabrane količine pojedinačnog proizvoda;
 • mijenja odabranu količinu pojedinačnog proizvoda te ukupnu cijenu odabrane količine pojedinačnog proizvoda; 
 • mijenja odabranu količinu pojedinačnog proizvoda i izračuna novu cijenu na taj način promijenjene količine; 
 • uklanja odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz košarice za kupnju te 
 • obračunava pripadajući porez s obzirom na stupanj oporezivanja koji virjedi za odabrani proizvod i njegovu cijenu (osnova za porez).

Prije potvrde narudžbe je korisniku (kupcu) putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da uz istovremeni efekt, jednostavno i bez problema: 

 • mijenja odabrani način dostave proizvoda; 
 • mijenja odabrani način plaćanja te 
 • pregledava i potvrđuje pojedinačne promjene. 

6.3. Narudžba primljena

Nakon predaje narudžbe, korisnik (kupac) putem e-adrese od Trgovca dobiva obavijest da je narudžba primljena. U roku od 1 sata od primitka ove obavijesti korisnik (kupac) ima mogućnost odustati od narudžbe bez posljedica. Osim mogućnosti odustajanja, korisnik (kupac) ne može mijenjati sadržaj narudžbe nakon izvršene narudžbe. Detaljne informacije o statusu i sadržaju svake narudžbe korisnik (kupac) uvijek može dobiti u svom profilu na web stranici Trgovca.

6.4. Narudžba potvrđena

Ukoliko korisnik (kupac) ne otkaže narudžbu, narudžba ide u daljnju obradu. Po primitku, Trgovac pregledava narudžbu, provjerava raspoloživost naručenih proizvoda te narudžbu potvrđuje ili je s razlogom odbija. Trgovac može korisnika (kupca) kontaktirati i telefonom na navedeni kontakt telefon radi provjere podataka ili osiguranja točnosti dostave. Nakon potvrde narudžbe, Trgovac e-adresom obavještava korisnika (kupca) o očekivanom roku dostave. Kupoprodajni ugovor o kupnji naručenih proizvoda između Korisnika (kupca) i Trgovca u ovoj je fazi neopozivo sklopljen (vidi točku 7.).

6.5. roba otpremljena

Trgovac u dogovorenom roku priprema i otprema naručene proizvode te o tome obavještava korisnika (kupca) e-poštom. U e-poruci iz prethodne rečenice Trgovac također obavještava korisnika (kupca) o politici povrata proizvoda te ga obavještava o kontakt osobama u slučaju reklamacije ili kašnjenja dostave.

7. Kupoprodajni ugovor

Trgovac korisniku koji kupi proizvod u web trgovini izdaje pisani račun sa specificiranim troškovima i obrazloženjem prava na odustajanje od kupnje uz povrat kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbenice elektronički je pohranjen na serveru Trgovca i dostupan je korisniku (kupcu) u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor sklapa se na hrvatskom jeziku. 

Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) sklopljen je u trenutku kada Trgovac potvrdi narudžbu (vidi točku 6.2.). Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti kupnje su fiksni i vrijede kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).

8. Pravo do odustajanja od kupnje, povrat proizvoda

Već kupljena roba se može poslati natrag u roku od 15 dana od primitka te ćemo je zamijeniti za drugu robu. Svaka razlika u vrijednosti robe mora se doplatiti. Troškove ponovne dostave za ostalu robu snosi kupac. Kupac ima pravo u roku od 15 dana obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora te je dužan vratiti proizvode u roku od 30 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora. Povrat robe unutar roka za odustajanje od ugovora smatra se obaviješću o odustajanju od ugovora. Kupac je dužan snositi troškove nastale prilikom povrata kupljenog predmeta. O namjeravanom povratu kupac nas mora obavijestiti pisanim putem na kontaktnu e-adresu: [email protected]. Artikli moraju biti nekorišteni, neotvoreni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Mora biti priložena i preslika računa koji je kupac primio uz isporučenu robu. Pružatelj nije dužan prihvatiti pošiljke s otkupninom niti pošiljke koje ne odgovaraju pružateljevim općim uvjetima poslovanja. Iznos kupnje će biti vraćen kupcu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka vraćene robe.

9. Garancija

Proizvodi imaju garanciju ako je to navedeno na računu ili garancijskom listu. Garancija vrijedi uz poštovanje uputa i uvjeta koji su navedeni na garancijskom listu i uz predočenje računa. Garancijski rok naveden je na garancijskom listu ili na računu. Informacije o garanciji također su navedene kada je proizvod predstavljen u web trgovini. Ako u web trgovini nema podataka o garanciji, tada proizvod nema garanciju.

Korisnik (kupac) garanciju može ostvariti kod Trgovca ili izravno kod proizvođača proizvoda ili njegovog ovlaštenog servisa. Kupac može ostvariti garanciju uz garancijski list i račun. Proizvođač ili njegov ovlašteni servis dužan je izvršiti garancijski popravak u roku od 45 dana od dana primitka proizvoda na popravak, u suprotnom će zamijeniti proizvod drugim, jednako vrijednim proizvodom u besprijekornom stanju.

10. Dostava

Trgovac će naručene proizvode isporučiti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partneri Trgovca za dostavu pošiljaka su DPD i GLS. Trgovac zadržava pravo odabira druge dostavne službe ukoliko će mu to omogućiti učinkovitije izvršenje narudžbe.

U slučaju preuzimanja proizvoda pouzećem, kupac plaća i poštanske troškove.

11. sigurnost

Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. U te svrhe trgovac koristi 128-bitni SSL certifikat izdan od strane ovlaštene organizacije.

Za sigurnost je odgovoran i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, kao i odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računala.

12. zaštita djece

Trgovac u web trgovini ne prima narudžbe od osobe za koju zna ili sumnja da je dijete bez izričite dozvole njegovih roditelja ili skrbnika. Trgovac u web trgovini ne nudi slobodan pristup proizvodima ili uslugama štetnim za djecu.

Bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika, Trgovac neće prihvatiti nikakve osobne podatke koji se odnose na djecu, niti će podatke primljene od djece ustupiti trećim osobama, osim roditeljima ili skrbnicima.

Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena dobi i neće iskorištavati dječje povjerenje, manjak iskustva ili osjećaj odanosti.

13. Politika privatnosti

Dio ovih Općih uvjeta poslovanja je i Politika privatnosti koja je dostupna OVDJE.

14. Mišljenja korisnika i ocjene proizvoda

Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji dio su funkcionalnosti web trgovine i namijenjeni su zajednici korisnika.

Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentara i ocjena proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji. Trgovac prije objave pregledava mišljenja, komentare i ocjene te odbacuje ona koja sadrže očite neistine, obmanjuju, vrijeđaju, opscena se ili, po mišljenju Trgovca, ne pružaju korist drugim korisnicima ili posjetiteljima web trgovine. Trgovac nije odgovoran za informacije u mišljenjima, komentarima i ocjenama te se odriče bilo kakve odgovornosti proizašle iz tih informacija.

Slanjem mišljenja, komentara ili ocjene korisnik ili posjetitelj izričito se slaže s uvjetima korištenja te dopušta Trgovcu objavu dijela ili cijelog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima. Trgovac ima pravo koristiti sadržaj mišljenja, komentara ili ocjene neograničeno vrijeme i za bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu Trgovca, uključujući objavu u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama. Autor mišljenja, komentara ili ocjene istovremeno izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisana mišljenja, komentare ili ocjene te da ta prava bez naknade, neisključivo i neograničeno prenosi na Trgovca.

15. Odgovornost

Trgovac čini sve kako bi podaci objavljeni u njegovoj web trgovini bili ažurni i točni, no svojstva proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu se promijeniti tako brzo da Trgovac ne može pravovremeno ispraviti podatke objavljene u web trgovini. U tom slučaju Trgovac će obavijestiti korisnika (kupca) o promjenama te mu omogućiti odustajanje od narudžbe ili promjenu narudžbe (vidi točku 5.).

Iako se Trgovac trudi osigurati točne fotografije proizvoda koji se prodaju u web trgovini, sve fotografije treba shvatiti kao simbolične. Fotografije ne jamče svojstva proizvoda.

Od trenutka predaje pošiljke s naručenim proizvodima dostavnoj službi, Trgovac ne odgovara za slučajeve fizičkog oštećenja, uništenja ili gubitka pošiljke, niti u slučaju da nedostaje dio sadržaja pošiljke ili ako se na pošiljci vide znakovi otvaranja. U navedenim slučajevima korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije kod GLS dostavne službe.

16. Pritužbe, sporovi i korištenje prava

Trgovac se pridržava važećih propisa iz područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sustav rješavanja pritužbi i ima imenovanu osobu kojoj se korisnik (kupac) u slučaju problema može obratiti telefonom ili e-poštom. U slučaju problema, korisnik (kupac) se može obratiti na tel. br.: 041 863 286. Korisnik (kupac) može podnijeti prigovor na e-adresu [email protected]. Postupak obrađivanja pritužbe je povjerljiv.

Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je zaprimio prigovor i obavijestiti korisnika (kupca) koliko će ga dugo obrađivati te ga obavještavati o tijeku postupka. Trgovac će se potruditi da eventualne sporove riješi sporazumno. Ukoliko se sporazumno rješenje spora ne postigne, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) isključivo je nadležan Općinski sud u Zagrebu. Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici elektroničkog poslovanja međusobno priznaju valjanost elektroničkih poruka pred sudom.

Za ove Opće uvjete i za sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne primjenjuju pravila međunarodnog privatnog prava koja upućuju na primjenu nekog drugog prava.

Na sve odnose te prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obligacijskog zakonika, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

17. promjene općih uvjeta poslovanja

U slučaju promjene propisa koji uređuju poslovanje web trgovina, zaštitu podataka i druga područja vezana za poslovanje web trgovine Trgovca, te u slučaju promjene vlastite poslovne politike, Trgovac može izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete poslovanja, a o tome će na prikladan način obavijestiti korisnike, što posebno uključuje obavještavanje putem web stranice www.voilabeauty.hr. Sve izmjene i/ili dopune Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se istekom roka od osam dana od objave izmjena i/ili dopuna. Ukoliko je izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta obavezna zbog usklađivanja s propisima, te izmjene i/ili dopune mogu iznimno stupiti na snagu i korištenje u kraćem roku.

Korisnik koji se ne slaže s izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta poslovanja mora odustati od registracije u roku od osam dana od objave obavijesti o izmjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja, u suprotnom , nakon isteka ovog roka, smatrat će se, a dokazi o suprotnom nisu dopušteni, da korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune Općih uvjeta. Otkazivanje registracije vrši se tako da korisnik pismenom izjavom obavijesti Trgovca o otkazivanju.

Opće uvjete poslovanja prihvatio je direktor Trgovca u Velenju, dana 14.8.2017.

Želimo vam pregršt ugodnih i pristupačnih kupnji u našoj web trgovini!

Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 90 €
Narudžbe predane do 15 sati šaljemo isti dan!
Prijavite se na e-novosti i ostvarite 10% popusta
Ažuriranje…
 • No products in the cart.